Ένας άπληστος βασιλιάς με το στρατηγό του, το μυστικοσύμβουλο και ένα ύπουλο αρχιμάγο.

Ένας άπληστος βασιλιάς με το στρατηγό του, το μυστικοσύμβουλο και ένα ύπουλο αρχιμάγο.