που μας έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε

που μας έδωσε τη δυνατότητα  να συμμετέχουμε