Όσο είναι όρθιο το τενεκεδάκι η μάνα μπορεί να κυνηγήσει και να πιάσει ένα παίκτη που θα γίνει μάνα.

Όσο είναι όρθιο το τενεκεδάκι η μάνα μπορεί να κυνηγήσει και να πιάσει ένα παίκτη που θα γίνει μάνα.