Διαφορετικοί αλλά ίσοι...

Διαφορετικοί αλλά ίσοι...