Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία...

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία...