Εκτός από τις ευλογίες του, χάρισε στα παιδιά σχολικό υλικό τα οποία τον ευχαρίστησαν εγκάρδια!

Εκτός από τις ευλογίες του, χάρισε στα παιδιά σχολικό υλικό τα οποία τον ευχαρίστησαν εγκάρδια!