με τη δωρεά 40 λογοτεχνικών βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας από το ίδρυμα Μαρία Τσάκος

με τη δωρεά 40 λογοτεχνικών βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας από το ίδρυμα Μαρία Τσάκος