Οι μαθητές της ΣΤ τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης  του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χίου