Ευχαριστούμε τις οικογένειες των παιδιών που στήριξαν την προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες-μετανάστες

Ευχαριστούμε τις οικογένειες των παιδιών  που στήριξαν την προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες-μετανάστες