για τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας.

για τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας.