και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα

και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα