που για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας

που για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας