για πειράματα στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής

για πειράματα στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής