παρατηρήσαμε την αρωματική μαστίχα ,

παρατηρήσαμε την αρωματική μαστίχα ,