με χαρά βρήκαμε ένα παραδοσιακό Αγιωργούσικο τύμπανο,

με χαρά βρήκαμε ένα παραδοσιακό Αγιωργούσικο τύμπανο,