Ε΄- Στ' τάξη

Ώρα για διάλειμμα... 

https://kostaspapastergiou.com/kpapastgames/wall/wall.html

https://www.edaskalos.gr/mygames/mobile%20quiz/index.html
 

Μια θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια

https://www.youtube.com/watch?v=9z3tjBk4X-0&t=128s

 

 

Παιχνίδια και δραστηριότητες για όλες τις ώρες στο σπίτι

https://padlet.com/elenaformail/7sw008kji549