Μαθηματικά

Σύγκριση κλασμάτων 
https://www.mathplayground.com/math_monster_fractions.html
 
Φτιάξε ένα κλάσμα (διάλεξε το πρώτο παιχνίδι "φτιάξε ένα κλάσμα" και ξεκίνα από το επίπεδο 1) :
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-fraction/latest/build-a-fraction_el.html
 
Τοποθέτηση κλασμάτων στην αριθμογραφή 
https://www.mathplayground.com/findthebusstop_fractions.html