Γλώσσα

Τα παρακάτω παιχνίδια παίζονται και από υπολογιστή και από κινητό!

1. Πάτησε στα κόκκινα γράμματα για να ανοίξεις το παιχνίδι.

2. Σύρε κάθε λέξη πάνω στη σωστή κατάληξη. (Αν κάνεις κάποιο λάθος, πάτησε πάλι πάνω στη λέξη για να ξεκολλήσεις τη λάθος κατάληξη και να κολλήσεις μία άλλη).

Παιχνίδι 1ο για εξάσκηση στα αρσενικά ουσιαστικά:

https://learningapps.org/watch?v=purbohpkt20

 Παιχνίδι 2ο για εξάσκηση στα θηλυκά ουσιαστικά:

https://learningapps.org/watch?v=pexiy8x7t20