Γλώσσα

  • Άκουσε αυτή την  ιστορία από τον Ανθολόγιο:

https://www.youtube.com/watch?v=ytklqxLtyl0

Φαντάσου τις εικόνες στο μυαλό σου. Αν σε διευκολύνει, μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου.
Φτιάξε μια ζωγραφιά γι αυτή την ιστορία!

 

  • Παραδείγματα για να θυμηθείς πώς κλίνονται τα διάφορα μέρη του λόγου, θα βρεις εδώ:

https://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D109/648/4152,19226/

 

  • Φτιάξε ένα μικρό ποίημα με ομοιοκαταληξία με τις λέξεις που θα βρεις εδώ:

drive.google.com/file/d/1VRjTVOoC7pSCOhpv5YdEIX89bEyaPrOh/view?usp=sharing