Ένα βήμα ακόμα...

2014-05-20 18:14

Στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο οι μαθητές  της Στ' τάξης του Σχολείου μας επισκέφτηκαν το Γυμνάσιο Κάμπου και οι  μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου  φιλοξενήθηκαν με χαρά από τους  μαθητές της  Α΄ τάξης.