Αντισεισμική Προστασία

2017-02-07 09:40
Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη άσκηση ετοιμότητας για σεισμό  και  τα παιδιά ενημερώθηκαν για τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας, που πρέπει να λάβουν τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι τους.