Ενημέρωση για τις συνέπειες του καπνίσματος

2016-05-17 20:03

Οι μαθητές Δ' Ε' και ΣΤ' τάξης ενημερώθηκαν για τις επιπτώσεις του καπνίσματος  στην υγεία μας από την κ. Μητσάνη Βασιλική,  ιατρό στο Κέντρο Υγείας Πυργίου.