«Η τσάντα στο σχολείο»

2018-09-20 14:08

 Στα πλαίσια της δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο» οι μαθητές και οι μαθήτριες  δε θα ασχολούνται  με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια του πρώτου και τρίτου  Σαββατοκύριακου κάθε μήνα.  Η τσάντα δε θα παραμένει στο σχολείο, ώστε να μη γίνεται κάθε φορά τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος και τα παιδιά να μην αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο σχολείο. Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.