Ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

2021-07-24 12:46

Στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των μαθητών-τριών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, οι μαθητές και η μαθήτρια  της ΣΤ ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου α) δημιούργησαν κείμενο με σκοπό να εκφράσουν τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους για το Γυμνάσιο (Μάιος 2021) β)  ήρθαν σε επαφή, στο χώρο του σχολείου μας, με απόφοιτους μαθητές του ίδιου Δημοτικού που φοιτούν στην Α’ Γυμνασίου, οι οποίοι έλυσαν απορίες τους σχετικά με τα λεωφορεία, τα μαθήματα, τη δεύτερη ξένη γλώσσα, την αξιολόγηση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις παρέες (Ιούνιος 2021) γ) περιηγήθηκαν στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Κάμπου, όπου είδαν τις αίθουσες διδασκαλίας, τη βιβλιοθήκη, την αίθουσα εκδηλώσεων και τον αύλειο χώρο, τον Διευθυντή και μερικούς καθηγητές, επίσης κάποια προγράμματα και το ψηφιακό τους περιοδικό, παίρνοντας έτσι μια γεύση από τις δράσεις των παιδιών του Γυμνασίου (Ιούνιος 2021)   δ) δημιούργησαν κείμενο με σκοπό να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μετά την πρώτη γνωριμία με το Γυμνάσιο (Ιούνιος 2021).

Πιστεύουμε ότι οι παραπάνω δραστηριότητες βοήθησαν τα παιδιά, τα οποία προέρχονται από ένα μικρό σχολείο, με πρόσωπα οικεία, που λειτουργούν ομαδικά να ξεπεράσουν σε κάποιο βαθμό την ανησυχία και τον προβληματισμό τους για το Γυμνάσιο και να προσαρμοστούν όσο γίνεται πιο ομαλά στη νέα τους μαθησιακή πορεία. Ελπίζουμε την επόμενη σχολική χρονιά να επισκεφτούμε το Γυμνάσιο για να είναι πιο αποτελεσματική η διαδικασία.