Ψηφίζουμε... δημοκρατικά !

2022-04-27 11:39

Νέο Μαθητικό Συμβούλιο

 Στα πλαίσια του μαθήματος της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, με πρωτοβουλία της κυρίας Δέσποινας, έγιναν οι καθιερωμένες εκλογές για την ανάδειξη μαθητικού συμβουλίου. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ενημερωθούν οι μαθητές , για τη διαδικασία των εκλογών (εφορευτική επιτροπή, υποψήφιοι, ψηφοδέλτια, μυστική ψήφος ,σταυρός προτίμησης, πρακτικό) και να εξασκηθούν στη δημοκρατική ζωή συμμετέχοντας σε αποφάσεις που τους αφορούν, παίρνοντας πρωτοβουλίες, κάνοντας διάλογο, προτείνοντας λύσεις.

Το μαθητικό συμβούλιο για το σχολικό έτος 2021-22

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνα

Γραμματέας: Δέσποινα

Μέλος: Νίκος