17 Νοεμβρίου 1973 " Ένα το χελιδόνι..."

17 Νοεμβρίου 1973     " Ένα το χελιδόνι..."