Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Κάνε κλικ στο Μενού αριστερά για τα επιμέρους μαθήματα
 

Με ασύγχρονη διδασκαλία,αξιοποιώντας τις ψηφιακές δομές του Υπουργείου και έχοντας  πρόσβαση σε ασκήσεις και δραστηριότητες μέσω της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υλοποιούμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση διατηρώντας την επικοινωνία με τους/τις μαθητές/τριες. Στόχος μας είναι η οργάνωση της διδασκαλίας και η ενεργός συμμετοχή και δράση των παιδιών. 

Μετά από δύο εβδομάδες συνεχίζουμε στην e-class του ΠΣΔ.