Καλές Πρακτικές

To φως των βιβλίων σε σβήνει ποτέ!

https://docs.google.com/presentation/d/1APuljiWU7Xs90MZT9WML7wJ-HCXzBK8O/edit#slide=id.p1

 

Ψηφιακός Πολυμεσικός Εννοιολογικός Χάρτης του τόπου μας

https://docs.google.com/presentation/d/1kHUAnXDCAMnx2Q72RLwexFE22Dw34EAH/edit#slide=id.p1

 

 Περιδιαβαίνοντας στα σοκάκια του χωριού μου

https://docs.google.com/presentation/d/1ayIEPn-dgbpbIFNIP_ZgHbyMCyJ_8iCT/edit#slide=id.p1

 
Ανάπτυξη κριτικής αντίληψης μαθητών/-τριών: Έμφυλες αναπαραστάσεις στη διαφήμιση
 
 
 

Εκπαιδευτικό σενάριο ανεστραμμένης διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας Β' Δημοτικού : " Εκφράζω τα συναισθήματά μου "

docs.google.com/presentation/d/1c6Aa4jPSmaEUzUZH56j0WsTVFalIpx97/edit?usp=sharing&ouid=111024468389184497995&rtpof=true&sd=true