στο Χαλκειό όπου με χαρά μας ενημέρωσαν για τον τρόπο παραγωγής των γλυκών

στο Χαλκειό όπου με χαρά μας ενημέρωσαν για τον τρόπο παραγωγής των γλυκών