Το σύκο και το τριαντάφυλλο φτιάχνονται από προϊόντα του Αγίου Γεωργίου.

Το σύκο και το τριαντάφυλλο φτιάχνονται από προϊόντα του Αγίου Γεωργίου.