κι ενημερώθηκαν για την ιστορία του

κι ενημερώθηκαν για την ιστορία του