και πήραμε το δρόμο για το Βουνό

και πήραμε το δρόμο για το Βουνό