Εγγραφές στην Α' Δημοτικού

2022-03-07 18:29

Οι εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο θα πραγματοποιηθούν aπό 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).(δίνεται από το Σχολείο)

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα με τα στοιχεία του μαθητή (δίνεται από το Σχολείο)

δ. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου (θα το παραλάβουμε από το Νηπιαγωγείο)

ε. Δήλωση συμμετοχής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα (δίνεται από το Σχολείο)