Γλώσσα

Νιώθω (Μη ξεχάσεις να επιλέξεις παρουσίαση για να λειτουργούν οι σύνδεσμοι)

docs.google.com/presentation/d/1C5O3cgqtJhq_5gqyqRnjmNrVMVEmnrxh/edit#slide=id.p1

κρυπτόλεξο με τα συναισθήματα: βρες τις λέξεις πατώντας πάνω τους με το ποντίκι!

https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/5173,23717/extras/edugames/games/puzzle/3.html
 

Εφημερίδες (Μη ξεχάσεις να επιλέξεις παρουσίαση για να λειτουργούν οι σύνδεσμοι)

https://docs.google.com/presentation/d/1NwA1Ll7MlX451Ok887fg0I2W6Qh-Qz5I8CjzJay5SdY/edit#slide=id.p1